CompactLiving läbis digidiagnostika

CompactLiving viis koostöös Columbus Eestiga läbi digidiagnostika projekti 2019.a. I-poolaastal. Projekti eesmärgiks oli koostada CompactLiving’u digitaalse arengu visioon ja tegevuskava. Projekti tulemusena tuvastati parendamist vajavad valdkonnad ning pakuti välja arendustegevuste teekaart. Läbiviidud projekti toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Digidiagnostika meetme.