Q-haus läbis digidiagnostika

Q-haus viis koostöös Columbus Eestiga läbi digidiagnostika projekti 2019.a. I-poolaastal. Projekti eesmärgiks oli koostada Q-hausi digitaalse arengu visioon ja tegevuskava. Projekti tulemusena tuvastati parendamist vajavad valdkonnad ning pakuti välja arendustegevuste teekaart. Läbiviidud projekti toetas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus läbi Digidiagnostika meetme.